PoLANĚ.cz – Jan Klofec

Kácení stromů v rizikovém prostředí, péče o dřeviny

Školení BOZP na pracovištích s rizikem pádu z výšky nebo do volné hloubky

Revize vybavení OOPP proti pádu z výšky a do volné hloubky

Speciální montážní výškové práce


ZJISTIT VÍCE

Služby

Kácení stromů v rizikovém prostředí a péče o dřeviny

V místech, kde není možné kácet stromy klasickým způsobem ze země, provádím tzv. postupné kácení. V závislosti na okolí se toto provádí buďto postupným ořezáním a shozem větví dolů na zem, nebo, pokud to situace vyžaduje, spouštěním větví na laně, s případným přesměrováním, aby nedocházelo k poškození okolních objektů. Typicky je tato metoda kácení potřeba v případě stromů, které rostou v blízkosti budov, rozvodných sítí a dalších objektů, které je potřeba chránit před poškozením. Kácení zařídím od A do Z, tedy od vyřízení potřebných povolení na úřadech až po případný odvoz dřeva. Rovněž zajistím kácení z plošiny nebo do jeřábu. Jsme pojištěni na škodu vůči třetí osobě do výše 10 mil. Kč.

Školení BOZP na pracovištích s rizikem pádu z výšky nebo do volné hloubky

Nařízení vlády 362/2005 Sb. ukládá zaměstnavateli povinnost proškolit v dostatečném rozsahu své zaměstnance tak, aby byli schopni bezpečně vykonávat sjednanou práci. Ve spolupráci s osobou odborně způsobilou pro vytipování rizik na pracovišti pro Vás zpracuji analýzu rizik, technologické postupy a na míru vyškolím Vaše zaměstnance. Školení probíhá nejlépe na pracovišti klienta, popř. dle dohody.

Revize vybavení OOPP proti pádu z výšky a do volné hloubky

Jako odborně způsobilá osoba pro periodické prohlídky OOPP proti pádu z výšky dle EN 365 Vám zajistím revize Vašeho vybavení OOPP proti pádu.

Speciální montážní výškové práce

Instalace telekomunikačních zařízení na exponovaných výškových objektech – příhradové stožáry, telekomunikační věže, apod…

Kontakt

Bc. Jan Klofec

Sokolovská 111
403 22 Ústí nad Labem 20

Mobil: +420 725 099 785
E-mail: info@polane.cz

IČO: 04405404

ID datové schránky: qts9c99


O mně

Problematice BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou se věnuji více než deset let a své znalosti v tomto oboru neustále prohlubuji. Spolupracuji s řadou významných výrobců i prodejců osobních ochranných prostředků proti pádu.

Díky získaným zkušenostem pro své zákazníky poskytuji:

 • vytvoření technologických postupů a návrh zabezpečení pracoviště proti pádu z výšky
 • Teoretické i praktické proškolení Vašich zaměstnanců
 • Návrh a dodávku vhodného vybavení proti pádu z výšky
 • Revizi vybavení proti pádu z výšky

Své zkušenosti zužitkuji i při samotné realizaci výškových prací a to zejména:

 • Kácení stromů v rizikovém prostředí
 • Ošetření dřevin stromolezeckou technikou
 • Speciální montážní práce v telekomunikacích

Získané certifikace:

 • Instruktor prací ve výškách se zaměřením na lanový přístup, zachycení pádu, polohování a evakuaci z výšky (Rope Hall, osvědčení číslo INS-2022-01)
 • Odborně způsobilá osoba pro výkon periodických prohlídek OOP proti pádu z výšky a horolezecké výzbroje (Vertone, osvědčení číslo VT-19-139)
 • International Chainsaw Certificate ICC/ECC1, ICC/ECC2 (ABA International, Candidate ID: CZ0000100)
 • International Arborist Certificate A1, A2 (ABA International, Candidate ID: CZ0000100)
 • Tactical Life Saver – kurz první pomoci (Martin Bartl – Tactical First Aid Training, osvědčení číslo 2022095/LE)

Reference

Worksafety.cz [ www.worksafety.cz ] – školení BOZP a revize OOPP proti pádu z výšky
Nej.cz [ www.nej.cz ] – školení BOZP a revize OOPP proti pádu z výšky
Město Ústí nad Labem – Střekov [ www.strekov.cz ] – kácení stromů a péče o dřeviny
Obec Libochovany [ www.libochovany.cz ] – péče o dřeviny
Obec Libouchec [ www.libouchec.cz ] – kácení stromů a péče o dřeviny
stromovápéče.cz [ www.stromovapece.cz ] – kácení stromů a školení BOZP
Bc. David Burgr [ www.davidburgr.cz ] – kácení stromů a školení BOZP
Stromy, krajina, zeleň s.r.o. [ Jitka Müllerová – arboristika ] – kácení stromů a péče o dřeviny
VDFfree [ www.vdffree.cz ] – školení BOZP a revize OOPP proti pádu z výšky
LOSAN s. r. o. [ www.losan.cz ] – školení BOZP ve výškách
One by One company s. r. o. [ www.onebyone.cz ] – školení BOZP a revize OOPP proti pádu z výšky