Contact us now
+420 725 099 785

Služby

Školení BOZP na pracovištích s rizikem pádu z výšky a do volné hloubky

Nařízení vlády 362/2005 Sb. ukládá zaměstnavateli povinnost proškolit v dostatečném rozsahu své zaměstnance tak, aby byli schopni bezpečně vykonávat sjednanou práci. Ve spolupráci s osobou odborně způsobilou pro vytipování rizik na pracovišti pro Vás zpracujeme analýzu rizik, technologické postupy a na míru vyškolíme Vaše zaměstnance. Spolupracuji s firmou Požární služby Ústí n. L. spol. s r.o. a Singing Rock. V programu POLYGON PARTNER jsme schopni vyškolit Vaše zaměstnance v rámci našich kurzů, popř. rádi připravíme kurz přímo na míru Vašim potřebám. Školení probíhá v síti výcvikových polygonů po celé ČR nebo přímo na Vašem pracovišti.

Revize vybavení OOPP proti pádu z výšky a do volné hloubky

Jako odborně způsobilá osoba pro periodické prohlídky OOPP proti pádu z výšky dle EN 365 Vám zajístím revize Vašeho vybavení předepsané výrobcem.

Poradenství v BOZP a OOPP

Na míru Vašim potřebám navrhnu vybavení Vašich zaměstnanců potřebnými osobními ochrannými pomůckami. Při našich kurzech je samozřejmostí zaškolení účastníků kurzu s těmito prostředky. Navíc k našim kurzům obdržíte slevu na nákup výbavení.

Kácení stromů v rizikovém prostředí

V místech, kde není možné kácet stromy klasickým způsobem ze země, provádím tzv. postupné kácení. V závislosti na okolí se toto provádí buďto postupným ořezáním a shozem větví dolů na zem, nebo, pokud to situace vyžaduje, spouštěním větví v laně, s případným přesměrováním, aby nedocházelo k poškození okolních objektů. Typicky je tato metoda kácení potřeba v případě stromů, které rostou v blízkosti budov, rozvodných sítí a dalších objektů, které je potřeba chránit před poškozením. Kácení zařídím od A do Z, tedy od vyřízení potřebných povolení na úřadech až po případný odvoz dřeva. Rovněž zajišťuji kácení z plošiny nebo jeřábu.

Speciální montážní výškové práce

Instalace telekomunikačních zařízení na exponovaných výškových objektech – příhradové stožáry, telekomunikační věže, apod…