Contact us now
+420 725 099 785

O mně

Mé jméno je Jan Klofec a narodil jsem se 7. 3. 1987 v Ústí nad Labem, kde doposud žiji. Vystudoval jsem bakalářský obor Aplikovaná Informatika / Informační systémy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Poté jsem začal pracovat v telekomunikacích jako technik servisu sítě. Výškové práce protínají můj každodenní život, ať už v telekomunikacích, kde se při výstavbě bezdrátové sítě pohybuji ve výškách takřka nepřetržite, nebo v mých největších koníčcích, kterými je bez pochyby vše kolem hasičů a záchranářů.

Díky tomu jsem se rozhodl dále vzdělávat a získávat další zkušenosti a odbornost právě v oblasti BOZP na pracovištích s rizikem pádu z výšky a do volné hloubky. Spolupracuji s firmami Požární služby Ústí n. L. a Singing Rock, který je předním výrobcem a dodavatelem vybavení pro práce ve výškách v ČR.

Vedle mého hlavního úvazku v telekomunikacích se tedy věnuji právě BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou a prakticky všemu, co s tím souvisí.